Welkom op onze website
Zaaijer bv gebruikt nieuwe werkwijzen om de prestaties in uw organisatie te verhogen. Prestaties worden transparant gemaakt. Met de gehele lijn wordt kritisch naar de prestaties van het proces gekeken, knelpunten worden getraceerd en verbeteringslagen worden geïnitieerd. De gestructureerde werkwijze van het stappenplan en de betrokkenheid van consultants en interimmers zorgt voor de maatwerk oplossing voor uw organisatie. Deze nieuwe werkwijze verankert continue verbetering in prestaties en cultuur.
Waar ligt uw focus?
Tijdigheid, doorlooptijd, productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid, medewerkertevredenheid of kosten?
    Wij realiseren verbeteringen bij u van 10-30 procent!
De essentie van verbeteren ligt in het transparant maken van processen en prestaties. Het leren zien van verspillingen door de mensen is de eerste bevrijdende stap naar verbetering. Begeleiding van leiders in effectief leidinggeven is een must hierin. Om goede Policy Deployment te voeren, door de gehele lijn doelstellingen naar acties vertalen, zal iedereen elkaar durven aan te spreken op gedrag en resultaat.
Integrale keten benadering
Samenwerken in de keten wordt steeds belangrijker om resultaat te boeken en de concurrentie voor te blijven. Om deze samenwerking te realiseren moeten ketenpartners uiteraard wel bereid zijn om samen te werken. We krijgen vaak de vraag: ”wat levert ons dat nou op?”. Lees artikel >